vlajka vlajka vlajka
nadpis


Jemčina

Součást panství Jindřichův Hradec v držení Pánů z Hradce. Oblíbené lovecké místo u meandrů řeky Nežárky. v Roce 1604 přechází sňatkem Slavatům. Původní hřebčinec nechal postavit hrabě Vilém Slavata. Po vymření rodu Slavatů po meči získává Hradecké panství v roce 1691 sňatkem Heřman Jakub Černín. V dalších letech Černínové nechali přistavět k hřebčinci lovecký zámeček, jehož výstavba byla zahájena roku 1747.  Z roku 1772 pochází dvě sochy sv. Šebestiána a sv. Thecly u příjezdové cesty, které byly vytvořeny jako poděkování za to, že Jemčinu nezasáhl koňský mor .

 
Úplně nový vzhled na sebe vzal zámek po roce 1790, kdy bylo hrabětem Janem Rudolfem Černínem rozhodnuto pořádat na Jemčině štvanice par force de chiens (prostřednictvím síly psů). K tomuto účelu byl přizpůsoben zámek i celé okolí o rozloze 30 km2. Velké náklady si vyžádala především úprava lesů v okolí zámku k parforsním honů. Především v podzimních měsících se na Jemčinu sjíždělo panstvo z celé habsburské monarchie a protinapoleonské Evropy . Roční náklady na pořádání štvanic činily 40.000 rakouských zlatých  (roční mzda dělníka 100-200 zlatých). 
V době největší slávy zde bylo chováno 64 chovných klisen, 8 hřebců, ve stájích byli trvale ustájeni koně Kinských, Nosticů, Šliků a Colloredo-Mansfeldů a smečka 160 psů speciálně cvičených k tomuto účelu a chovaných v psinci na Jemčině. Psi kteří vynikali při sledování stopy a vedením štvanice byli portrétováni.  Pestrý život na zámku v době konání honů zaznamenal Jiří Wachtel a právě tyto zápisky posloužily Aloisu Jiráskovi k sepsání povídky Záhořanský hon.
 
26. července 1822,  se přes Jemčinu přehnala vichřice. V několika minutách byla obora zničena  a lesní cesty byly zataraseny vývraty znemožňující další pořádání lovů.

V roce 1923 převzal zámek včetně polesí československý stát. Po 48 letech dislokace základny raketového vojska byl zámek v roce 2004 zpřístupněn veřejnosti.

 

Další informace o historii zámku Jemčina, můžete získat při výkladu a prohlídce zámku.

Zámek Jemčina, Jemčina 1, Třeboň, 379 01, Tel: 608 511 381 , e-mail: info@jemcinazamek.cz